Fatiha suresi

Fatiha Suresi ve Anlamı

ARAPÇA YAZILIŞI

ARAPÇA OKUNUŞUElhamdulillâhi Rabbilâlemin Errahmânirrahîm Mâliki yev midîn İyyake na’budu Ve iyyake nestaînu İhdina essirâta el mustekime sirâta ellezîne en amte Aleyhim ğayrilma’dubi aleyhim ve La eddâllîne

AMİN

TÜRKÇE ANLAMI
Rahman Rahim Allah’ın adıyla
1-2-3 Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve Din gününün maliki olan Allah’adır.
4 Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen’den yardım dileriz.
5-6 Bizi dosdoğru yola ilet, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapıklarınkine değil.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir