Hangisi Zulüm ?

Hangisi Zulüm - Leyla Aydemir

Ülkemiz ağır şartlar altında, hem iç hemde dış tehditlere maruz kalırken, ülke içinde onurlu ve haysiyet sahibi vatandaşların kaldığı sosyal ve psikolojik travmaların çeşitleri de artmaya başladı. Bu baskıların getirdiği psikilojik travma ve akabinde yaşanan sosyal yaşam dejenerasyonu, ülkenin en önemli sorunu hale gelmesi ve bununla ilgili gündem oluşturlması gerektiğini düşünüyorum.İstismara uğrayan küçük bedenlerin yaşadığı acı ve ızdırap, ülke içinde yaşam süren duyarlı yüreklerinde aynı oranda acıyı hissetmesine yol açtığı bir gerçek. Bu durumun kendisi, ortak tepki açısından tek vücüd olmak adına güzel bir resim olarak gözükse de, sorunun bütünü açısından değerlendirdiğimizde, büyük bir toplum girdabı içinde olduğumuzun göstergesidir.

Anne ve babası tarafından büyük zahmetler ile büyütülen ve her türlü derdin çekilerek ve yine her türlü riskler alınarak büyütülen çocukların, toplumsal şuurdan nasibini alamamış şahsiyetsizlerce katledilmesinin altında yatan sebeplerin, detaylıca ve şevkatlice incelenmesi gerektiğini düşünüyorum.Bu bakımdan ülkemizin kendi iç değer yapılarına uygun bir sistem arayışına girmek, bunu da somut hale dönüştürmek, bu zamanın en büyük zaruriyeti olduğunu ifade etmek istiyorum.Bu olaylar neyin işareti ve bu olaylara karşı tavrımız ne olmalı ve yine bu olayların önüne neyle geçeriz? gibi sorular, bizi bazı gerçekler ile yüzleştirecektir diye umuyorum. Öyle ise madde madde inceliyelim.

1) İstismar Neyin Habercisi

 Toplumsal dejenerasyonun, ve seküler zamanın içinden çıkan zehrin bir habercisidir dersek sanırım yanılmayız. Popüler kültürün önemli oyuncularından olan sosyal medya ve klasik medya metaforlarının yol açtığı erozyon, ne yazık ki Çocuk istismarı olaylarının önünü açtı. Bu bilimsel bir veri. Kaldı ki bilimsel olması da gerekmiyor. Hakem olarak tayin edilen kalpler bu muhasebeyi yapmaktan uzak değildir sanıyorum. Dizilerde küçük kız ve erkek çocuklarının, lanetli ve ahlaksız kapitalist sistemin oyuncağı olmasına ses çıkarmayan anneler babalar ve yetkililer,bugün çocuk istismarının tohumuna su dökerek büyütmüşlerdir. Ahlak kavramını, İslam dininin verdiği bilgilerde değil, dizilerin ve tv programların verdiği derecede kabul edip evlerine sokan ebeveynler, bu istismarların en büyük sebepleri olarak görülebilir.

2) İstismara Karşı Müslüman Tavrı

Bir müslüman erkek yada kadın iyi biliyorki evlatları onlara Allah c.c bir emaneti ve sınav vesilesidir. Bu bakımdan her müslüman şahsiyet, kutlu islam medeniyetinin, şerefli birer vatandaşı olacak çocuklarını, İslam dininin İlkeleri üzere yertiştimeyi gaye edinecek. Mesela, alemlere rahmet Peygambrimizin a.s nasıl bir baba olduğunu her baba su içer gibi bilip yaşam pratiği haline dönüştürmesi bir müslümanın başlıca tavrı olamsı gerektiğine inanıyorum.Çocuklara, henüz 3-4 yaşlarında iken uzamanlar eşilğinde bilinçli birey olma yetisi kazandırılacak ve bunun için gayret edilerek çalısılması ve yine bunu desteklemek müslümanların tavrı olduğuna inanıyorum.Sosyal alanda vuku bulan içki, zina, kumar ve türlü pislik işlere karşı tavrı şahsiyetli müslüman tavır olmalı ki, toplumun ahlakını dejenere eden bu türlü fuhşiyatların önüne geçilebilsin.Bu toplumsal unsurları, toplum vak’ası kabul edip vahdet mantığı ile bir hareket etmesi son derece zaruridir. Nitekim Allah c.c diyorki;

” Bir millet kendi kendide bulunan zilleti fenalığı değiştirmedikçe, Allah onlarda bulunna bu özellikleri değiştirmez.”(Rad-11) 

Bu bakımdan, ayeti kerime, müslümanların arabasının camında evinin duvarında, iş yerinin içinde olması gereken bir ayettir.

3) Toplumsal Düzensizliği Bitirmek İçin Neler Yapılabilir ?

Evvela toplumsal bir düzensizlik olduğunu kabul etmeden hiç bir sorunu çözemeyeceğimizi bilmemiz gerekir. Sonra bu tarz bir düzensizliğe karşı hakca bir yaşam,adilce bir yaşam diyen hareketler oluşturulmalı yada var olana tabi olunmalı. Bu tabilik şuurlu bir nesil için zaruridir. Şuurlu bir toplum inşaasında buluncak gönüllere ulaşmak için çaba sarf etmek ve netice kazanmak önemlidir.Bu temeli sağladıkdan sonra, İslam bilincide nesillerin inşasını yaparak bu düzensizliğin önüne duvar örmeye başlayabiliriz.Yinede böyle olaylar zuhur ettiğinde, İslamımızın nassları göz önünde tutularak, somut adımlar atmak için çalışmalar yapabiliriz.

Sonuç olarak hangisi zulüm? İstismara uğrayana yapılanlar mı? Yoksa eyleme verilen tepkimizin yetersizliğimi?


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir