Salat ü Selam

Salat ü Selam, Hz. Peygamber’in Duasına Amin Demektir


 
                                                                            Rose Divider
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile
إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar.  Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selam edin. (Ahzâb Suresi 56.ayet)


                                                                                 Rose Divider

Salat ü Selam, Hz. Peygamber’in Duasına Amin Demektir
  
İnsanlığın iftihar tablosu Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve selem), bize, hem bu dünya hem de öte dünya saadeti veren dinimiz İslam’ın yanılmaz ve yanıltmaz rehberidir. O’na çok şey borçluyuz. Bu borçluluğun bir ifadesi olarak Efendimizi her zaman hayırla yâd etmek ve O’na salât ü selam getirmek her Müslüman için ihmal edilmemesi gerekli olan mühim bir vazifedir.
Salât kelimesi, Peygamberimize (s.a.v) yapılan dua, istiğfar ve rahmet gibi anlamlara geliyor. Selam, muhatabına sağlık ve esenlik dileklerini sunma ameliyesidir. Günlük dilde daha çok kullandığımız salavat ise, salât kelimesinin çoğuludur.
Allah (c.c), “Muhakkak ki Allah ve melekleri Peygamber’e hep salât ederler. Ey iman edenler          ! Siz de ona salât edin ve tam bir içtenlikle selâm verin.” (Ahzab, 33/56) buyurarak bizlerden Efendimiz’in (s.a.v) ismini andığımız zaman salavat getirmemizi istiyor. Bu ayetten hareketle âlimlerimiz, Allah Resulü’nün (s.a.v) isminin geçtiği yerde bir defa salât ve selam getirmenin vacip olduğunu, isminin tekrar edilişi sayısınca ise salâvat getirmenin müstehap olduğunu söylemişlerdir.
 Esasen hayatı boyunca ümmeti üzerine titreyen Efendimizin (s.a.v) adı zikredildiğinde bu işi hafife almadan, salât ü selam getirmeyi bir ibadet neşvesi içinde yerine getirmeliyiz. Her ne kadar alimlerimiz müstehap olarak görse de O’nun isminin söylendiği veya yazılı olduğu her yerde ihmal göstermeden salât ü selam getirmeyi bir vazife olarak görmeliyiz. Nitekim geçmişe baktığımızda Allah Resulü’nü (s.a.v) en iyi tanıyan sahabenin ve onların arkasından gelen ilim ve irfan sahibi kimselerin sözleriyle, hal ve tavırlarıyla O’na çok engin bir saygı gösterdiklerini ve Hz. Peygamber’in (s.a.v) adı ne kadar çok anılırsa anılsın, her anıldıkça, “sallallahu aleyhi ve selem” dediklerini görüyoruz.
            Eskiler, salât ü selamı teşvik eden âyet ve hadislerden hareketle birbirinden güzel salavat örnekleri ortaya koymuşlardır.  “Delâilü’lhayrât” ve “Delâilü’nnur” en bereketli salavat örneklerinin bir araya getirildiği önemli eserlerdendir. Bu eserlere baktığımızda son derece kapsamlı salât ü selâmlarla hep Efendimizin (s.a.v) anıldığını görürüz.
Salât ü selâmın Peygamberimize ve bize olmak üzere iki yönü vardır: Bizim Allah Resulü (s.a.v) için getirdiğimiz salâvat, Allah’ın, peygamberinin kendi katındaki değerini artırması için bir dua mahiyetindedir. Bu vesileyle bizim dualarımızla Efendimizin (s.a.v) mertebesi devamlı olarak yükselmesine vesiledir. Burada hemen şunu ifade edelim ki, Allah Resulü’ne (s.a.v) yapılan salât ü selam, onun aslında salâta olan ihtiyacından dolayı değildir. Bu, ancak O’na duyulan saygı, sevgi ve hürmeti ifade etmek içindir.
Salâvatın mü’minlere bakan yönü de kulu Allah’a yakınlaştıran vesilelerden birisi olmasıdır. Nebiler Serveri’ne (s.a.v) bol bol salavat getiren bir kul, Efendimize (s.a.v) dolayısıyla da Allah’a yaklaşmış olacaktır. Nitekim “Ona yaklaşmaya vesile arayın.” (Mâide, 5/35) ayeti, Allah’a yaklaşmak için vesileleri kullanmamızı emretmektedir. İşte Efendimize (s.a.v) getirdiğimiz salat ü selamlar bizi Allah’a yaklaştıran önemli vesilelerdendir.
 Salât ü Selâm Neden Önemli ?
 Efendimize salât ve selâm getirmenin önemini vurgulayan pek çok hadis-i şerif rivayet edilmiştir. Bu hadisleri okuduğunuzda Allah Resulü’ne salât ü selam getirmenin ne kadar önemli olduğunu anlayınca belki de çok şaşıracaksınız. 
Şimdi önemine binaen bu hadislerden bazılarını madde madde verelim:“Kim bana bir defa salât getirirse, Allah (c.c) da ona on salât getirir ve on günahını affeder; on derece yükseltir.”(Nesei Sehv, 55)

“Yeryüzünde Allah’ın (c.c) seyyah melekleri vardır. Onlar ümmetimin selâmını (anında) bana ulaştırırlar.” (Nesei, Sehv, 46) “Kim bana tek bir defa salât u selâm getirirse, Allah (c.c.) da ona on defa salât eder.” (Dâvud, Vitr, 26; Dârimi, Rikâk, 58)“Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salavat edendir.” Gerçek cimri, yanında anıldığım halde bana salavat etmeyendir.” (Tirmizi, Daavât, 110)Bir gün Resûlullüh sevinçli olarak geldi. Kendisine: “Sizi sevinçli görüyoruz!” denilince, şöyle buyurmuşlardır: “Bana melek geldi ve şu müjdeyi verdi: “Ey Muhammed! Rabb”in diyor ki: “Sana salât eden herkese benim on rahmette bulunmam, selâm eden herkese de benim on selâm etmem sana (ikram olarak) yetmez mi?” (Nesei, Sehv, 55)“Allah (c.c.) benim için iki melek görevlendirmiştir. Ben bir Müslüman’ın yanında anıldım da bana salavat getirdimi, mutlaka o iki melek ona : “Allah seni bağışlasın” derler. Allah Teâlâ ve diğer melekleri de o iki meleğe cevap olarak: “Amin” derler. Bir Müslüman’ın yanında adım zikrolunduğunda da bana salavat getirmedi mi, mutlaka o iki melek: “Allah seni bağışlamasın” der. Yüce Allah ve öteki melekler de o iki meleğe cevaben: “Amin” derler.” (Heysemi, Mecmeu’z-Zevâid, 10/164166) buyurmuşlardır.

 Ona Karşı Olan Bağlılığımızı Yenileriz
 Teşehhüdde Hz.Peygember’e bütün mahlukatın salavat ve selamlarını kendi hesabına Yüce Rabbimize hediye edip, Resuli Ekrem’e selam etmekle, ona karşı olan bağlılığımızı yenilemiş ve aynı zamanda onun bize olan emirlerine itaatimizi izhar etmiş oluyoruz. Yine Asrı Saadetten günümüze kadar bütün ümmetin salâtları, Resulullah’ın duasına devamlı surette bir amin demektir ve bir umumi iştiraktir. Hatta ona getirilen her bir salavat dahi onun duasına birer amindir ve ümmetinin her bir ferdinin, namazlarında ona salat ve selam getirmeleri, onun ebedi saadet hususundaki duasına gayet kuvvetli ve umumi bir amindir. Yani bir yönüyle Hz. Peygamber dua ediyor, diğer insanlar da bu duaya amin diyorlar. Bu da, onun duasının ne derece makbul olduğunu gösterir.

Rose Divider
  Salavat Örnekleri ve Anlamları :
Aleyhisselam
Manası: Allahın selamı, onun üzerine olsun.

Aleyhissalatu vesselam
Manası: Allahın salatu selamı onun üzerine olsun.
Sallallahu aleyhi ve sellem Manası: Allahu Teala, Ona salatu selam etsin.

Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed
Manası: Allahım! (peygamberimiz) Hz.Muhammed’e ve aline (evladu iyaline) rahmet eyle.

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim
Manası: Ey Allahım ! Efendimiz, büyüğümüz Muhammed’e, evladu iyaline, ashabına salatu selam eyle.(Rahmet et, selametlik ver.) 

Allahumme salli ala Muhammedin ve enzilhul’muk’adel’mukarrabe indeke yevmel’kıyameti.
Manası:Ey Allah’ım! Hz. Muhammed’e Salatu selam et, ve onu kıyamet gününde sana yakın bir yere(makam-ı Mahmut’a) indir. 
Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil’kulubi ve devaiha ve afiyetil, abdani ve şifaiha ve nuril’ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.Manası: Ey Allahım ! kalblerin doktoru ve devası, vucutların şifası, gözlerin nuru ve ziyası olan Muhammed’e (S.A.V.) aline ve ashabına salatu selam eyle.
 Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh 
Tüm  Mü’ minlerin şefeatçisi ol yaa Resulallah…. 

Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke Ya Resulallah 
Sana binlerce salât ü selam olsun Ey Allah’ın Resûlü 

Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamün aleyke Ya Habiballah 
Binlerce salat ü selam Sana ey Allah’ın Sevgilisi 

Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya Emîne vahyillah 
Sana binlerce salat ü selam olsun ey Allah’ın vahyinin emîn temsilcisi
 Rose Divider
 ——————————-:Kaynaklar
Zaman, Ailem, 2002
Ali Demirel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir