Yatarken ve kalkarken okunacak dua

YATARKEN VE SABAHLARI KALKARKEN OKUNACAK DUALAR

Bismikellâhümme ahyâ ve emût

Manası: “Ey Allah’ım! Senin ismini zikrederek ölürüm ve dirilirim.”

“Peygamber Efendimiz (s.a.v.), yatacakları vakit bu duayı okurlardı.” 112

Elhamdü liilâhillezî ahyânâ ba’de mâ emâtenâ ve ileyhin nüşûr*

Manası: “Hamd, öldükten sonra bizi dirilten Allah’a mahsustur. Toplanılacak yer O’nun huzurudur.”

“Peygamber Efendimiz (s.a.v.), uyandıkları vakit bu duayı okurlardı.”

Elhamdü liilâhillezî radde aleyye rûhıy ve âfânî fî cesedî ve ezine lî bi zîkrih*

Manası: “Hamd, ruhumu bana geri verip (uyandıran), vücuduma afiyet veren ve Zat-ı Ecelli A’lâ’sını zikir için bana izin veren Allah’a mahsustur.”

Peygamber Efendimiz (s.a.v.):

“Sizden birisi uyandığı vakit (bu duayı) okusun.” buyurmuşlardır.

Lâ ilâhe illellâhü vahdchû lâ şerike leh* Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr* Manası:

“Allah’tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Ancak, Allah vardır. O tektir. Eşi ve ortağı yoktur. Mülk O’nundur. Hamd, O’na aittir. O her şeye kadirdir.” Peygamber (s.a.v.) Efendimiz:

“Bir kul uyandığı vakit (bu teşbihi) okursa, Allah Teala o kulunu, günahı denizlerin köpüğü kadar olsa bile affeder.”ıbuyurmuşlardır.

Elhamdü lillâhillezî halekan nevme vel yekazah* Elhamdü lillâhillezî beasenî sâlimen seviyyâ* Eşhedü en-

Yatarken ve Sabahları Kalkarken Okunacak Dualar

Manası: “Hamd, uykuyu ve uyanıklığı yaratan Al- l.ılı’a mahsustur. Hamd, azalarım yerli yerinde beni sağlıklı olarak uyandıran Allah’a mahsustur. Ben şehadet ederim ki, muhakkak Allah Teala ölüleri diriltir ve O her şeye kâ- dirdir.”

“Bir kimse uyandığı vakit (bu hamdi) okursa, Allah

Feala:

“Kulum doğru söyledi.” buyurur.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir